featured

Lady Warrior

Ivan Zorkić nas upoznaje sa ključnim stadijumima stvaranja ilustracije i dizajna fantasy karaktera