Blender 2.66

Nova verzija popularnog besplatnog 3D programa donosi neke dugo očekivane novine.

Ovaj maleni besplatni open-source 3D program postaje sve popularniji u krugovima 3D umetnika, kako hobosta, tako i profesionalaca. U svojih šezdesetk megabajta, ovaj program omogućuje korisniku da kreira i animira realistične 3D scene, simulacije fluida i dima, kompozituje renderovane slojeve sa video zapisom ili fotografijama i montira video sekvence u finalni proizvod i sve to na četiri operativna sistema (Windows, Linux, MacOS X i FreeBSD).

Takođe, ovaj program je veoma fluidan i fleksibilan, jer nove verzije izlaze na svakih nekoliko meseci, a korisnici mogu u svakom trenutku da isprobaju i koriste poslednju eksperimentalnu verziju koja se dodaje na dnevnoj osnovi.

Današnji izlazak verzije 2.66 donosi neke dugo očekivane novine, od kojih bi smo izdvojili sledeće:

Renderovanje kose u Cycles-u

Iako je prošle godine, posle dosta testiranja uvršten u zvaničnu Blender distribuciju, ovaj Cycles renderer i dalje ima svoje mane. Neke ovih mana su rešene u ovoj verziji. Sada je moguće renderovati realističnu kosu ili krzno koristeći ovaj fenomenalni fotorealistični renderer. Ipak, ovo je moguće samo ukoliko se za render koristi CPU, a ne ubrzano GPU CUDA procesiranje (moguće samo uz novije nVidia grafičke kartice).

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz izgleda Cycles materijala u materijal editoru

Do sada je jedini način da vidite rezultat podešavanja Cycles materijala bio da se uključi real-time renderovanje scene u 3D prikazu i prate izmene koje se dešavaju na materijalu. Real time renderovanje iole kompleksnijih scena samo radi praćenja malih suptilnih izmena na jednom materijau postajalo je veoma naporno čak i na najbržim CUDA karticama. Sada je to najzad rešeno i unutar materijal editora za Cyceles materijale imamo i “preview” prozor sličan onom koji je korišćen kod materijala Blenderovog internog renderera.

Za ovaj mali prikaz materijala, Blender očigledno koristi skrivenu eksternu scenu koju renderuje Cycles rendererom uz minimalna podešavanja kvaliteta kako bi se slika brzo obnovila prilikom izmena materijala.

 

Matcap prikaz objekta u 3D prozoru

Novi, veoma inovativan način prikaza objekta u 3D prozoru daje opciju korisniku da objekat na kojem trenutno radi, osenči na jedan od ponuđenih načina u matcap opcijama. Matcap daje iluziju reflektivnog materijala u realnom vremenu, ali ne koristi stvarne mape reflekije. Ovaj metod “lepi” sliku preko objekta i koristeći informaciju o normalama tačaka na objektu deformiše tu sliku i time daje osećaj ogledanja slike na materijalu. Ovim načinom veoma brzo se može dobiti realističan izgled  zlata, srebra, kože i raznoraznih uglačanih i matiranih materijala koji pomaže prilikom modeliranja i skulptovanja objekta. Ovaj izgled koristi se samo u 3D prozoru i ne predstavlja stvarni materijal koji će biti izrenderovan u finalnoj slici.

 Dinamička topologija prilikom skulptovanja

Ukoliko se bavite skulptovanjem u Blenderu, ova nova opcija će vam sigurno biti korisna. Kada je uključena dinamička topologija, Blender dodaje novu geometriju samo na mestu gde četkica za skulptovanje pravi izmene na objektu, dok se trudi da ostatak objekta rastereti viška detalja. Ranije se prilikom svakog skulptovanja pravio objekat veoma visoke rezolucije (visokog broja poligona) da bi alati za skulptovanje imali sa čime da rade. Ovo je značilo da je savršena kocka sa samo malom izmenom na samo jednoj strani imala isto onoliko poligona kao i kocka koja je potuno deformisana alatima za skulptovanje. Ovaj novi metod dobrim delom lišava umetnika brige o geomertiji tokom skulptovanja, ali stvara veoma dezorganizovanu i haotičnu topologiju objekta što može da predstavlja problem ukoliko je sklulptovanje samo prvi korak u radu na objektu. S druge strane, Blender je sada opremljen veoma moćnim alatima za veoma brzu i intuitivnu retopologiju objekta, tako da je ova metoda veoma korisna za izrade osnovnog koncepta ili grubog izgleda objekta preko kojeg se kasnije detaljno modelira.

Ostale izmene

Simulacije rigidnih dela integrisane su u sistem Blenderovih simulacija, tako da više nisu rezervisane samo za Game Engine. Do sada su za sve simulacije rigidnih tela korisnici morali da koriste Game Engine da bi snimili kompletne pokrete svih objekata koji interaguju u simulaciji pre nego što bi se vratili u Blender Renderer ili Cycles.

 

Blender sada podržava MacBook Retina displej, a kompletan interfejs poštuje DPI podešavanja i uz nove ikonice visoke rezolucije daje Apple korisnicima lepše iskustvo u radu. Copy i Paste objekata unutar 3D prozora je najzad moguć. Ova potpuno podrazumevana opcija je do sada izostajala u Blenderu. Unapređen je rad sa transparentnim slikama i teksturama, uz mnogobrojna poboljšanja u radu sa UV mapama.

Photon Tide nastoji da konstantno promoviše ovaj fenomenalan, besplatan program. Ukoliko vas ova tema interesuje, posetite naše forume posvećene Blender3D umetnicima iz regiona.

 

Komentari: