Broj planeta u našoj galaksiji

Posle šest godina rada. internacionalni naučnici su ispitali sve podatke o trenutno istraživanim vansolarnim sistemima i objavio predviđanje o broju planeta u našoj galaksiji.

Naša galaksija sadrži zaista ogroman broj zvezda, od kojih su mnoge spojile svoje orbite i napravile sisteme sa više sunaca. Posle šest godina rada i preispitivanja rezultata od svih načina na koje smo pronalazili planete, grupa internacionalnih naučnika je najzad objavila svoj model koji opisuje brojnost planeta u našoj galaksiji. Po njihovim proračunima, svaka zvezda u našoj galaksiji sadrži 1,6 planetu (što čini preko 100 milijardi planeta!), a mnogo više su dominantnije planete manjih veličina. Iako su stare tehnike pronalaska planeta lakše pronalazile veoma velike gasne džinove na malim udaljenostima od svojih zvezda (traženje smanjenja svetlosti usled prolaska planete između nas i njene zvezde, detekcija deformacija površine zvezda usled uticaja orbita velikih gasnih džinova u orbiti) nova tehnika proučavanja efekta krivljenja svetlosti usled gravitacija željene zvezde i planeta koje putuju oko nje (takozvani “microlensing”) pokriva mnogo veći spektar veličina, sve od planeta veličine zemlje pa do džinova koji su 10 puta veći od Jupitera. Ovaj matematički model je takođe pokrivao samo orbite od polovini daljine Zemlje od Sunca, pa sve do orbite Jupitera, a pronalaženje planeta na tim udaljenostima je najlakse izvodljivo putem efekta “microlensing”-a.

 Naučna zajednica je zadovoljna sa rezultatima ovog istraživanja. Iako je veliki broj planeta i ranije bio predviđan, sada smo dobili matematički model koji potvrđuje njihovu brojnost.  Pogotovo ih ohrabruje činjenica da su planete manjih masa najzastupljenije, i da velika većina zvezdanih sistema u sebi krije makar jednu planetu.

 

Komentari: