The Big Bang Theory – Deo. 1

U novom članku Igora Jošića pročitajte kako se istraživalo širenje poznatog univerzuma, a samim tim i njegov nastanak.

Crvotočine – Deo 2.

U nastavku serijala Igora Jošića o crvotočinama saznajte detalje o prostorno-vremenskom putovanju vezanom za ove fenomene.

Crne crne rupe

U novom članku Igora Jošića pročitajte šta bi sve moglo da vas očekuje u blizini crne rupe.

Šta je Higsov bozon? – Deo 7.

U poslednjem delu serijala ”Higsov bozon za početnike”, Igor Jošić objašnjava kako statistička verovatnoća predstavlja ključni faktor u razumevanju ovog otkrića.

Šta je Higsov bozon? – Deo 5.

U nastavku serijala ”Higsov bozon za početnike”, Igor Jošić objašnjava kako se akseleratori čestica koriste za istraživanja u ovom polju.