Kako da pravilno interpretiramo naučne tvrdnje

Mediji su puni spektakularnih naučnih istraživanja koja ne govore ništa posebno, kao i naizgled nebitnih rezultata istraživanja koja zapravo menjaju sve. Da li bi umeli sami da prepoznate vredne naučne tvrdnje?

Nade za kometu Ison

Postoji šansa da je ovo nebesko telo preživelo svoj susret sa sunčevom koronom.