DIDO – revolucija u svetu bežičnih komunikacija

Steve Perlman, jedan od najvećih izumitelja iz Silikonske Doline”, je najzad javnosti predstavio detalje oko svog revulucionarnog bežičnog sistema transfera podataka. Za par godina (ako ga trenutni telekomunikacioni giganti ne ubiju 🙂 ) vaš mobilni telefon će bez problema primati desetine megabita podataka u sekundi.

Teško je zamisliti budućnost u kome Steve Perlman neće biti jedan od najbogatijih ljudi na Zemlji, ali njegovi dosadašnji uspesi su već od njega napravili legendarnog  (i veoma bogatog) pronalazača. Njegov prvi posao je bio u kompaniji Apple, gde je između 1985. i 1990. bio ključni čovek u pravljenju jednog od prvih kompjuterskih video kodeka – QuickTime. Posle kratkotrajnog dizajniranja telefonskih modema za prastare Sega Genessis i SNES konzole, on je oformio firmu WebTV koja je za cilj imala da korisnicima omogući gledanje televizijskih signala preko interneta. Posle samo 2 godine uspešnog rada, gigant iz Redmonda Microsoft je od Perlmana otkupio celu firmu za ni manje ni više od 503 miliona dolara! Tokom 1999. godine, Perlman je osnovao formu Rearden, koja je bila zadužena za isključivo za istraživanje novih tehnologija. Najbolji primer njihovih izuma je svakako MOVA – sistem ultra preciznog “motion tracking” sistema koji je zadužen isključivo za snimanje lica glumaca. Naime, njihovo lice se premaže malim slojem specijalne tečnosti koja biva skenirana ultrazvukom. Za razliku od James Cameron-ovog sistema koji prati stotinjak tačaka na glavi glumca, MOVA prati preko 10.000 tačaka. Ova tehnologija je iskorišćena u nekoliko holivudskih filmova i CGI projekata (najsvežije, u odličnom trejleru za video igru Batman: Arkham City), a nekoliko mladih holivudskih glumaca je već skreniralo svoja lica u eventualnom slučaju ako bi za 20-30 godina trebalo da glume sebe iz mladosti. Poslednji veliki projekat koji je izašao iz uma Steve Permana je OnLive, uspešni kompjuterski “cloud” servis koji korisnicima omogućava igranje najnovijih PC igara preko interneta, ali uz sistem koji renderuje igre na velikim kompjuterskim farmama. Od samih korisnika se jedino traži da imaju dovoljno brzu internet konekciju za prenos video snimka koji stiže do njih.

Najzad stigosmo do telekomunikacija. Posle 10 godina rada, Perman je javnosti najzad prikazao svoj novi sistem razmene informacija koji će doneti pravu revoluciju. Naime, svi trenutni sistemi žičanih i bežičnih komunikacija su ograničeni Šenon-ovom teoremom, koja govori kolika je najveća moguća količina informacija koja se može preneti kroz sistem koji je pun nasumičnih šumova. Problem nastaje ako koristite svoj wifi uređaj u prostoriji u kojoj se nalazi više bežičnih prijemnika i emitera – svi signali u toj sobi će krenuti da se mešaju, količina šuma će povećati i nekad totalno onemogućiti komunikaciju. Takođe, WiFi emiter koji emituje 10 megabita može da priušti takvu brzinu samo jednom korisniku, deset korisnika bi dobili samo 1 megabit. Perlmanov sistem DIDO (distributed-input-distributed output) je napravljen da totalno ukloni bilo kakvu vrstu šuma, poveća radni radius nekoliko puta u odnosu na trenute sisteme, i da SVAKOM korisniku da punu brzinu koju emiter može da pruži! Iako su mnogi govorili Perlmanu da je lud, ovaj sistem ipak radi. On nije dokazao da Šenon-ov zakon nije tačan, nego ga je ignorisao i odustao od sistema “jedan korisnik – jedan linearan signal”.

Iako nemamo sve detalje o ovom sistemu, Perlman je pružio nekoliko zanimljivih  informacija – emiter (koji u gradskom okruženju može da baci signal na udeljnosti od jedne milje, na otvorenom prostoru do 30 milja, i oko 250 milja ako se upotrebi odbijanje signala preko jonosfere) u sebi ima veliki broj antena. Da bi informacije mogle da se posalju do korisnika, emiter trianguliše precizan položaj svakog korisnika, kompleksnim algoritmima priprema kompletan “waveform” signala na takav način koji uspeva da čak i šum pretvori u korisnu informaciju i onda ga šalje.  Finalni signal nije pripremljen da bi ga primio samo jedan korisnik, nego su u njega ubačeni podaci za sve korisnike koji se nalaze u radnoj blizini emitera.  Rezultat je brzina koji već sada dostiže 10 do 100 puta veći protok od trenutnih bežičnih telefonskih tehnologija, a Steve Perlman ubeđeno govori da bi se ta cifra mogla popeti i do 1000.

U sledećih par godina tehnologija iza sistema DIDO će krenuti da se polako pojavljuje u realnim uslovima, a po najavama Perlmana, Evopske kompanije će biti jedne od prvih koje će ponuditi ovaj sistem korisnicima. Poboljšan kvalitet signala, ogroman protok, veća pokrivenost signalom, i jefinini “low porered” radio prijemnici i na baznim stanicama i na samim portable uređajima će omogućiti milionima korisnika ugodniju komunikaciju sa internetom i raznim cloud servisima.

Prvu video najavu ovoga sistema možete videti ovde (počinje na 55-om minutu), a tu su i članci od internet portala Wired i Business Week.

Komentari: