Formiranje ledenog brega

Po prvi put, naučnici su napravili detaljna merenja pojave pukotine u polarnom ledu koja bi mogla da dovede do stvaranja ledenog brega.

Do otkrića je došlo slučajno. Grupa naučnika iz NASA agencije preletala je preko dela Antartika kod Amundsenovog mora kada su primetili neobičnu pukotinu u površini glečera. Oni su snimili oblast, a zatim tražili detaljnija merenja od satelitskih snimaka da bi utvrdili kada je zašočela.

Pukotina je dugačka skoro 29 kilometara, široka između 80 i 250, a dubine oko 60 metara. Pomoću laserskih mernih uređaja, oni su uspeli da naprave tačan 3D model.

Iako nije sigurno da će pukotina rezultirati ledenim bregom, ukoliko se to desi, komad leda veličine oko 880 kvadratnih kilometara odvojiće se i ući u more.

Naučnici navode da je pojava sasvim redovna u prirodi, ali i da je ovo njeno prvo potpuno dokumentovanje u istoriji, a ovakvi slučajevi mogli bi u budućnosti dodatno da rasvetle uticaj klimatskih promena na njihovo javljanje.

Komentari: