Helikopter kog kontrolišu misli

Grupa istraživača uspela je da izvrši navigaciju i upravljanje minijaturnim helikopterom isključivo preko električne aktivnosti ljudskog mozga.

Sredstvo pomoću kog su postigli ovaj poduhvat – standardna kapa sa električnim senzorima koju je nosio “pilot. Pre toga je tim kompjuterski mapirao elektroencefalografske (EEG) obrasce; na primer, razmišljanje o stiskanju pesnice leve šake prenosilo se na skretanje levo samog helikoptera (obrasci misli povezani sa kretnjom pokazali su da daju najstabilniji EEG otisak). Na kraju, pilot je imao veoma impresivnu kontrolu nad letelicom u smislu preciznosti i brzine reagovanja.

Više o rezultatima ovog poduhvata čitajte u članku tima objavljenog u Journal of Neural Engineering, a ispod pogledajte TV prilog terenskog segmenta istraživanja.

Hvala BBC.com na originalnoj vesti.

Komentari: