Hellcat Wing iz Wing Commander-a

Achos nam predstavlja proces kreiranja ilustracije Hellcat letelice iz klasičnog serijala igri Wing Commander.

Aleksandar Ačanski, odnedavno član naših foruma (Achos), predstavio nam je svoju ilustraciju Hellcat letelice iz klasičnog serijala igara Wing Commander. Bio je dovoljno ljubazan da nam pojasni proces kreiranja ovakve ilustracije. Kompletna slika urađena je za tri sata, korišćenjem jedne četkice i jednog airbraša za sunce u pozadini. Rađena je u jednom lejeru uz povremeno dodavanje novog lejera kada su potrebni detalji i eksperimentisanje, nakon čega se ponovo slika sravni na jedan lejer.

Osnovna postavka. Formiraja se osnovna kompozicija i ideja slike. Povlače se linije perspektive kako bi se ilustratoru olakšao posao formiranja oblika kasnije tokom detaljisanja.

Senke / highlights. Ispunjavaju se osnovni oblici letelice u skladu sa izvorom svetla i uglovima senki. U ovom slučaju svetlo dolazi sa zvezde u daljini koja viri iza planete. Brod je spušten malo dole zbog bolje kompozicije.

Dodati detalji na planeti. Dodati detalji i dodatno senčenje odsjaja na Hellcat-u.

Detalji senki, dodavanje i skiciranje detalja na Hellcat-u.

Dodavanje boje i finaliziranje nekih detalja.

Finalna slika. Dodato blago osvetljenje uz donji rub letelice, svetla na Hellcat-u i efekat isijavanja na zvezdi u pozadini.

Komentari: