Internacionalna svemirska stanica je možda otkrila tamnu materiju

Ukoliko se ne ispostavi drugačije, Internacionalna svemirska stanica moći će, na svoju već pozamašnu listu otkrića, da doda veoma veliku stavku: prvo otkriće tamne materije.

Ukoliko se ne ispostavi drugačije, Internacionalna svemirska stanica moći će, na svoju već pozamašnu listu otkrića, da doda veoma veliku stavku: prvo otkriće tamne materije. 3. aprila, objavljeno je da je alfa magnetni spektrometar (detektor čestica vredan 2 milijarde dolara montiran na spoljašnjosti stanice)  detektovao poseban šablon antimaterijskih čestica pozitrona, koji bi mogli da budu posledica sudaranja čestica tamne materije. Iako su istraživanja i dalje nekompletna, a signal može da potiče od mnogo drugih izvora, podaci su i dalje poprilično važni.

“Rekao bih da je ovo jedan od najvažnijih fizičkih rezultata koji je do danas stigao sa svemirske stanice”, rekao je teoretički fizičar Robert Garisto, koji nije uklčjučen u ovaj projekat. Bez obzira da li je interpretacija ovog merenja ispravna ili ne, ti podaci nam ne bi bili dostupni bez ISS i njene posade. Alfa magnetni spektrometar sakuplja kosmičke zrake, kojih ima u velikoj količini u svemiru, ali ig naša atmosfera veoma dobro blokira.

Komentari: