Kako otkriti život na drugim planetama?

Naučnici dodatno usavršavaju načine detektovanja života na vansolarnim planetama.

Iako posmatranje udaljenih planeta pomoću spectroskopije (proučavanje svetlosti koja u sebi nosi informacije o površinskim elementima sa koji su došla u kontakt) nije novost, Irski naučnici su tokom prošle i ove godine sproveli eksperiment sa kojim su hteli da dokažu da ovom tehnikom stvarno mogu da dokažu postojanje života na udaljenim planetama. Pošto jedini kandidat za ovakvo posmatranje čini naša planeta Zemlja, a nisu imali mogućnost da iz neke daleke sonde posmatraju svetlost sunca koja se odbija od Zemlje, oni su iskoristili mnogo jednostavniju taktiku – posmatrali su naš mesec. Kao što vidite na slici gore, mlad mesec koji je vidljiv na nebu je samo malo osvetljen svetlošću sunca, a 90% njegove površine je osvetljeno svetlom koja stiže sa Zemlje.  Posmatrajući ovaj fenomen koji se zove “Earthshine”, naučnici su dobili uzorak svetlosti koji bi jednog dana mogao biti ugledan van našeg solarnog sistema.

 Prilazeći podatcima kao da su nastali na nekoj drugoj planeti, astronomi Bagnulo, Michael F. Sterzik and Enric Palle sa Armagh ubservatorije u Severnoj Irskoj su pažljivo izučili dobijene podatke i u svetlosti pronašli dva stepena polarizacije svetlosti. Naime, svetlost koja dolazi sa zvezda nije polarizovana, ali posle odbijanja svetlosti od površinu i atmosferu Zemlje se stvara veoma uočljiva polarizacija koja umnogome olakšava obradu podataka, pogotovo u situacijama kada preko teleskopa gledamo jako male i udaljene izvore svetlosti. Koristeći podatke koji su nabavili istraživanjem “Earthshine”-a došlo se do zapanjujuće preciznih podataka – ne samo da je potvrđeno postojanje organiskih elemenata koji jedino mogu nastati uticajem flore i faune, već su jasno videli da Zemlja ima okeane, kontinente,  velike površine sa vegetacijom, kao i pomeranja oblaka (koja su kasnije uspešno upoređena sa našim meteorološkim podacima).

Ovakva studija definitivno postavlja nove standarde u proučavanju dalekih planeta na kojima se možda krije vanzemaljski život.

 

Komentari: