”Komšiluk” Curiosity sonde

NASA je objavila šta se sve zanimljivo (i novo) nalazi u blizini najveće robotizovane sonde na Marsu.

Prema slikama dobijenim sa satelita Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) koji se nalazi na 300 kilometara od površine, Curiosity rover će imati na raspolaganju nekoliko veoma zanimljivih lokaliteta za istraživanje u svojoj neposrednoj blizini. I još značajnije, svi oni nastali su kao posledica njegovog sletanja!

Kao što fotografija pokazuje, skycrane sistem za spuštanje sonde prizemljio se 650 metara dalje, padobran i leđna školjka 615, a toplotni štit je udaljen 1200 metara. Svi ovi objekti su napravili pometnju na tlu, podigli prašinu i kamenje (posebno skycrane i štit), i potencijalno otkrili donje slojeve marsovske površine. Svaki lokalitet bi mogao da pretstavlja destinaciju na kojoj će Curiosity moći da istražuje u nesvakidašnjim marsovskim uslovima.

Trenutno, NASA pokušava da razvije i osposobi high-gain antenu (HGA), koja će služiti za uspostavljanje direktne veze sa zemaljskom kontrolom, budući da se trenutno podaci prebacuju preko MRO i Odyssey satelita. Pojavila se greška u razvijanjau HGA, ali NASA očekuje da će to biti rešeno vrlo brzo.

Hvala BBC.com na originalnom članku.

Komentari: