Led na Merkuru?

NASA sonda Messenger došla je do podataka koji upućuju na mogućnost postojanja leda na planeti najbližoj Suncu.

Za sada, NASA poseduje samo jake radarske refleksije povezane sa raznim, specifičnim lokacija na polovima planete Merkur. Ono što je dodatno zainteresovalo naučnike jeste činjenica da se mesta poklapaju sa kraterima čiji delovi se nalaze u stalnoj senci.

Zbog toga, moguće je da se u njima led formirao, bez obzira na temperatura površine planete može da pređe 400 stepeni celzijusa (ali i pada na minus 180).

Radarski podaci koji upućuju na led dobijenu su od istraživačkih stanica na Zemlji pre više od 20 godina, ali je sonda tek sada uspela da napravi precizne topografske karte terena gde se refleksije nalaze. Istraživači, međutim, upozoravaju da jaka radarska refleksija može doći i od određenih vrsta materijala, i ne predstavlja siguran dokaz postojanja leda i vode.

Ono što je najzanimljivije jeste da će Messenger misija, koju je NASA produžila do 2013. godine, biti u stanju da napokon pruži definitivan odgovor na ovo pitanje.

Komentari: