Magnetne anomalije na obodu Sunčevog sistema

Podaci koje šalju sonde Vojadžer, lansirane pre više decenija, dovele su do novih otrkića o prirodi najudaljenijih delova našeg solarnog sistema.

Analizom podataka koje su sonde poslale, astronomi su zaključili da obod heliosfere, spoljnog prostora Sunčevog sistema, pokazuje neobične promene u magnetnom polju.

Ovaj prostor predstavlja, prema njihovim rečima, ”more uzvrele magnetne aktivnosti”, i ispunjen je balonima magnetnih polja. Prema rezultatima kompjuterskog modela, ove zone su oblika izduženih cevi i široke su oko 160 miliona kilometara.

Vojadžer 1 i 2 putuju kroz heliosferu tokom poslednje decenije, a ovo otkriće je značajno budući da daje uvid na način na koji naš solarni sistem dolazi u interakciju sa ostatkom galaksije.

Dalje analize će pokazati da li je ova zona dobra zaštita, ukoliko magnetne anomalije predstavljaju prepreku kroz koju kosmički zrac, koji potiču izvan našeg sistema, moraju da prođu i mogu da budu zarobljeni, ili zapravo predstavlja lošiji štit od klasičnog magnetnog polja.

Ovo otkriće takođe se može pokazati veoma korisno za dizajniranje budućih svemirskih letelica i njihove zaštite protiv kosmičkih zraka, inače potencijalno opasnih za astronaute.

Komentari: