Mars pre tri milijarde godina

Naučnici su proizveli proračun koji pokazuje kako je Crvena planeta izgledala pre 3.6 milijardi godina.

mars-tTačnije, kako BBC prenosi, dobijeni podaci opisuju marsovsku atmosferu. Istraživački tim iz Sjedinjenih država proizveo je rad koji ukazuje da su tada na planeti uslovi bili veoma hladni i suvi. Proračuni su izvedeni na osnovu kratera drevnih marsovskih meteorita i osušenih korita vodenih tokova, što je ideja koja je potekla još od legendarnog Carl Sagan-a pre više od dve decenije. Podaci su značajni budući da istražuju mogućnost da su na Marsu postojali uslovi za nastanak životna nalik onom na Zemlji. Izvešaj ukazuje da u tom periodu voda nije mogla da postoji na površini, pa je zato moguće zaključiti da je ona znatno novija u istoriji planete, kao i da su očigledno postojali suvi i veoma hladni periodi koji su se povremeno javljali.

Komentari: