”Maser” laserska amplifikacija

Britanski istraživački centar došao je do potencijalno revolucionarnog načina kombinovanja laserskih i mikrotalasnih zraka.

Istraživači iz National Physical Laboratory (NPL) pri Imperijalnom koledžu u Londonu objavili su rad koji prikazuje nov način stvaranja takozvanih ”maser” uređaja. Oni su nastali iz ideje Alberta Ajnšatajna, i poznati su još od pedesetih godina prošlog veka – u pitanju je koncept prema kom se energija ”upumpava” i koncentriše u zrak elektromagnetnih talasa koji sinhronizovano osciluju.

Zato i sam termin potiče od skraćenice ”microwave amplification by stimulated emission of radiation” i u prošlosti je korišćen za razne stvari, poput, na primer, prve transatlantičke televizisjke emisije,  a se trenutno koriste za detekciju signala sa veoma udaljenih Voyager sondi. Međutim, potreba za kompleksnim sistemima hlađenja i jakih magnetnih polja koje oni trenutno koriste bi mogla da nestane, budući da su istraživači iz NPL našli način da u žutu svetlost komercijalno dostupnog lasera, putem kristalne materije po imenu p-terphenyl, ubace energiju i dobiju sinhronizovane mikrotalase na sobnoj temperaturi.

Drugim rečima, ovo omogućava daleko kompleksniju i precizniju manipulaciju laserskih zracima, pošto maseri ne rezultiraju laserskim snopom, već mogućnošću da proces amplifikacije sprovedu na veoma čist način, bez dodavanja dodatnog šuma.

Zbog činjenice da mikrotalasi prolaze kroz razne materijale kroz koje laseri ne mogu, poput oblaka ili kože, njihova upotreba bi potencijalno mogla da bude revolucionarna za telekomunikacije, posebno vanatmosferske, kao i ranu i veoma preciznu medicinsku dijagnostiku.

Hvala BBC.com za originalnu vest.

Komentari: