Mecha

Sećate se smotanih AT-AT vozila iz Ratova zvezda? Posle tih nezgrapnih metalnih kamila, usledila je prava manija ideja futurističkih borbenih vozila koja imaju noge.

Mašine u SF-u su čudne. Instinktivno sve što izgleda kao čovek zovemo robotima ili anroidima. Ali pored njih postoje hibridi između ljudi i robota koje nazivamo kiborzima. Takođe postoje i robotizovane forme koje nemaju svoju volju i kojima upravlja čovek. SF žanr im je dao ime “Mecha”. To su napredna vozila koja umesto točkova imaju ekstremitete. Nekada su ogromni tenkovi s nogama, a nekada egzoskeleti koji prijanjaju uz telo operatera. Evo nekoliko ilustracija Mecha vozila kako ih vide talentovani umetnici današnjice.

Vazduh u Kjotou (Air in Kyoto)
Autor: Kai Lim

 Tačka iskrcavanja (Debarkation Point)
Autor: Ed Basa

 “Lukas” borbena meka (Lucas Battle Mech)
Autor: Davis Engel

Artiljerija (Artillery)
Autor: Patrick Reilly

Narandžasti momci (Orange Guys)
Autor: Daryl Mandryk

Psi rata (Warhounds)
Autor: Eliott Lilly

Svemirski radnik (Space Worker)
Autor: Guillarme Tiberghien

Naslovna strana Imagine FX magazina
Autor: Saejin Oh

Domovina (Motherland)
Autor: Daryl Mandryk 

Stari Bezbolni (Ol’ Painless)
Autor: Clinton Felker

Patrola (Patrol)
Autor: Ignacio Bazan Lazcano

Pilot odmara (Resting Pilot)
Autor: Haris Amran

Dan (The Day)
Autor:  Ignacio Bazan Lazcano

H-23
Autor: Tonatiuh Ocampo

Komentari: