Milijarde planeta veličine Zemlje

Proračuni podataka sa Kepler teleskopa pokazali su neverovatan broj mogućih planeta nalik na naš dom.

Objavljeni na 221. sastanku Američkog astronomskog društva u Kaliforniji, jedna u šest planeta u našoj galaksiji mogla bi da bude veoma slična po Zemlji. Rezultati ukazuju da bi 17% zvezda poseduje planetu koja je 1.25 puta veća od naše, sa godinom koja traje 85 dana ili kraće.

Drugim rečima, Mlečni put bi mogao da poseduje 17 milijardi planeta koje poseduju mnoge karakteristike koje su na Zemlji omogućile nastanak i opstanak života na bazi ugljenika. Uz to, na sastanku je objavljeno 461 novih planetarnih kandidata koji će biti detaljnije ispitani.

Pored ove neverovatne vesti, kako navode astronomi, u bliskoj budućnosti velik zadatak biće pronaći i markirati zvezdane sisteme u kojima Kepler ne može da “vidi” planete (u slučaju da orbita planetu ne provodi u putanji koja je između zvezde i našeg teleskopa).

Hvala BBC.com na originalnoj vesti.

Komentari: