Milioni novih crnih rupa

NASA naučnici objavili su radove koji ukazuju na moguće otkriće ogromnog broja novih crnih rupa.

Za ova otkrića zaslužan je teleskop Wide-Field Infrared Survey Explorer (Wise).

Zahvaljujući njemu, čovečanstvo je u stanju da vidi objekte skrivene iza gigantskih oblaka prašine, budući da Wise za osmatranje koristi talasne dužine koje su u korelaciji sa toplotom. Istraživanja su usmerena na oko 1000 veoma toplih i svetlih galaksija (poznatih kao ”hot-Dogs”) koje su do sada bile sakrivene svemirskom prašinom.

Prema nalazima, u njima se nalaze klasteri crnih rupa koji broje milione. Takođe, postoji mogućnost da su se u ovim ”ekstermnim” galaksijama crne rupe stvorile pre stvaranja većine zvezda, što takođe pruža zanimljivu temu za dalja astronomska istraživanja. Prema NASA istraživačima, ovo bi bio slučaj da su ”jaja” starija od ”kokošaka”, a Wise podaci će uskoro biti prosleđeni drugim istraživačima na analizu i razmatranje.

Hvala BBC.com za originalnu vest.

Komentari: