Najveća struktura u poznatom svemiru

Britanski naučnici pronašli su sistem tako velik da dovodi u pitanje određene astronomske koncepte.

U pitanju je grupa kvazara koja je, sa kraja na kraj, udaljena preko 4 milijarde svetlosnih godina. Od ranije je poznato da kvazari, najsjajniji objekti u univerzumu, imaju tendenciju da se grupišu i formiraju LQG strukture (large quasar groups), ali ova koja je pronađena premašuje po veličini svaku prethodnu. Najduža tačka ovog elongiranog LQG-a je preko 1,600 puta udaljenost između Mlečnog puta i Andromede.

Jednostavno rečeno, dimenzije prevazilaze svaku do sada pronađenu strukturu poput galaksija i klastera galaksija.

Ovo otkriće je veoma značajno jer ujedno podriva ili dovodi u pitanje Kosmološki princip koji je ustanovio Albert Ajnštajn, i koji pretpostavlja da univerzum izgleda isto iz svake tačke gledišta. Drugim rečima, princip podrazumeva da pložaj Zemlje ne uslovljava naše razumevanje svemira, i da ono ne bi bilo ništa drugačije da se nalazimo u nekom drugom delu univerzuma.

Hvala Reuters.com na originalnoj vesti.

Komentari: