Najzad vidimo i drugu stranu Sunca!

Dve NASA sonde su najzad ušle u orbitu oko Sunca i šalju nam podatke sa “mračne strane”.

Krajem 2006. godine dve NASA sonde zvane STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) su bile lansirane ka Suncu a pre tri dana su najzad došle na njihov finalni položaj – 2 tačke oko Sunca pod tačnim uglom od 180%. U ovim pozicijama naučnici su po prvi put dobili mogućnost da istovremeno vide obe strane sunca! Tradicionalna ispitivanja Sunca su do sada bila odvijana sa Zemlje ili Zemljine orbite i samim time mogli smo videti samo stranu Sunca koja je okrenuta ka nama. Sa ove 2 sonda sada možemo primetiti formiranje sunčevih pega i radioaktivnih erupcija čitavih 14 dana ranije nego što smo to ranije mogli – činjenica koja ce umnogome pomoći astronautima na eventualnoj budućoj misiji ka Marsu. Svemirska sonda MESSENGER koja već preko 4 godine putuje ka Merkuru je već dobila mnogo precizniju “vremensku prognozu” Sunčevih erupcija, a njen finalni ulaz u Merkurovu orbitu se očekuje za manje od dva meseca.

Na slici prikazanoj gore možete videti izgled južnog pola Sunca slikanog sa jedne od STEREO sondi.

Komentari: