NEOShield

Novi međunarodni projekat pokreće se sa namerom da detaljnije prouči jednu od najvećih potencijalnih opasnosti koja preti čovečnstvu.

Evropske nacije, pre svega Nemačka sa Institutom za planetarna istraživanja u Berlinu, predvodiće projekat koji će procenjivati mogućnosti odbrane planete od asteroida i kometa koji bi mogli da se sudare sa Zemljom.
NEOShield će uključivati izradu novih matematičkih modela, eksperimenata i drugih istraživačkih metoda, nakon kog će biti ponuđene opcije za skretanje nebeskog tela sa potencijalno katastrofalnog kursa.

U projekat će, osim Evropljana, biti uključeni stručnjaci iz SAD i Ruske federacije, kao i divizije privatne svemirske kompanije Astrium. Pretpostavlja se da će na kraju 42 meseca (koliko se planira da istraživanje traje) NEOShield projekat predložiti lansiranje misije koja bi mogla da demonstrira predložen metod uticaja na putanju nebeskog tela.

Na žalost, imajući na umu da susret putanja nekog velikog nebeskog tela i naše planete je samo pitanje vremena, ovakve inicijative su više nego potrebne.

Komentari: