Novi korak ka nevidljivosti

Istraživači sa Univerziteta Teksas iz Ostina uspeli su da predmet veličine 18 centimetra učine nevidljivim za mikrotalasne zrake.

Za proboj je odgovorna tehnologija koja omogućuje izradu plazmoničnih (plasmonic) materijala.
Umesto prethodnih, sličnih projekata koji su pokušavali da na neki način sprovedu zrake svetlosti oko objekta, ovi materijala daju nešto slično ”foto-negativ” efekat koji je direktno suprotan onom koji objekat inače poseduje pri susretu sa konkretnim energetskim zračenjem.

U ovom slučaju, kada zraci svetlosti do njega dođu, efekat ih poništava u trodimenzionalnom prostoru.
Uslov je da se oplata od plazmoničnog materijala mora dizajnirati za konkretan predmet i uskladiti prema njegovim svojstvima da bi se dobio efikasan ”plašt nevidljivosti”.

Tehnologiju je, za sada, moguće primeniti samo na mikrotalasni spektar, ali ne i na spektar vidljivog svetla. Zanimljivo, zbog specifičnih svojstava, njena prva primena očekuje se u mikroskopima velike rezolucije koji bi, u unapređenim verzijama, mogli da daju značajno oštriju sliku.

Komentari: