Novi nivo verifikacije čovekovog uticaja na globalne klimatske promene

UN komisija koja proučava meteorološke promene na našoj planeti ukazuju sa najvećom sigurnošću do sada da je njihov izvor uticaj ljudske civilizacije.

global-warming-sfSpanU razgovoru sa medijskom kućom BBC, šef UN panela za proučavanje klimatskih promena profesor Rajendra Pachauri izjavio je da su naučnici više nego ikad sigurni da su gasovi koji izazivaju efekat staklene bašte odgovorni za povećanje temperature na našoj planeti.

Novi izveštaj, koji će ubrzo biti predstavljen, ispravio je greške u prethodnim istraživanjima, i osnažio svoju metodologiju. Kako je profesor Pachauri objasnio, nije uočen trend usporavanja globalnog zagrevanja koji je sugerisan od strane onih koji poriču uticaj čoveka, već klimatske promene smatraju delom regularnog i dugoročnog procesa smene ciklusa Zemlje. Po njegovim rečima, prva decenija 21. veka je najtoplija od kako je merenje počelo, i panel smatra da je uticaj čoveka za to zaslužan.

Rezultati će ukazati da će se CO2 dulirati u atmosferi u odnosu na preindustrijske vrednosti za manje od 40 godina. Kao posledicu ovog fenomena očekuje se da će se globalna temperatura našeg doma povećati za najmanje 1,5 stepeni po Celzijusovoj skali, a povećanje od 2 stepena kompjuterski modeli prikazuju kao veoma opasno za klimatske prilike.

Nakon ove vesti, možemo da konstatujemo samo jedno (i ne po prvi put) – sve je teže i teže verovati da se klimatske promene mogu pripisati svemu drugom, osim nama samima.

Komentari: