Novi nivo kontrole pomoću misli

Američki naučnici tvrde da je postignut nivo kontrole robotske prostetike putem misli koji je drastično veći od svega što je do sada viđeno.

Pacijentkinja Jan Scheuermann, stara 53 godine i paralizovana od vrata nadole, uspela je da uspešno uhvati i pomera veći broj predmeta pomoću robotske ruke, baš kao da koristi svoju. Naučnici angažovani u ovom istraživanju opisali su poduhvat kao “delo bez presedana” i “zadivljujući uspeh”. Jan boluje od degenerativne nervne bolesti malog mozga od svoje trinaeste godine zbog koje je postepeno izgubila kontrolu ekstremitet. Kada je uključena u studiju, u njen mozak su ugrađena dva senzora veličine 4×4 milimetara, i to u motorni deo korteksa. Svaki senzor je sa stotinu malih igala primao bioelektričnu aktivnost oko 200 moždanih ćelija.

Naučnici na Univerzitetu u Pitsburgu su potom počeli da kodiraju impulese u njenoj motornoj zoni, koji su zatim prenošeni u komande za robotsku ruku. Nakon 14 nedelja vežbi, Jan je postala neverovatno spretna sa rukom, i dosegla nivo koordinacije, brzine i sposobnosti veoma sličan nepovređenoj osobi.

Detaljnije čitajte o ovom značajnom poduhvatu u The Lancet izveštaju, a ispod pogledajte priču o Jan.

Hvala BBC.com na originalnoj vesti.

Komentari: