Okean magme na Jupiterovom mesecu

Ponovni pogled na podatke NASA sonde Galileo doneo je otkriće da na Jupiterovom satelitu Io postoji nešto što smo do sada viđali samo u dramatičnim scenama naučno-fantastčnih filmovima.

Prema podacima sa ove sonde, Io godišnje na svoju površinu izbacuje čak 100 puta više lave nego što to čini planeta Zemlja. Istraživači veruju da ove ogromne erupcije hrani rezervoar magme ispod kore meseca koji je dubok preko 50 kilometara.

I to po najuzdržanijim procenama; neki veruju da je okean magme zapravo mnogo dublji. Pored toga, znamo da okean čini oko 10% mase meseca, a temperature u njemu prestižu 1200 stepeni celzijusa.

Vulkanska aktivnost dolazi zbog Iovog roditelja, Jupitera, i snažnih gravitacionih sila koje utiču na satelit.

Zbog njega, Io poseduje vulkane na kompletnoj površini, za razliku od Zemlje, gde se vulkani javljaju na tačkama kontakta tektonskih ploča.

Podaci koji su doveli do ovih podataka stari su preko sedam godina, ali tek sada su razvijeni naučni metodi koji su mogli da ih interpretiraju.

Očekuje se da će dalja mineralna analiza podzemnog okeana doneti dodatna otkrića o prirodi ovog Jupiterovog satelita.

Komentari: