Osvetljen izvor vizija ”sveta sa druge strane”

Fenomen ”iskustva kliničke smrti” (near death experience) nije nov, ali izgleda da je nauka, kroz više odvojenih istraživanja, uspela da baci malo svetla na vizije koje ljudi u takvim situacijama često opisuju.

Prema naučnicima iz Edinburga, Kembridža i Švajcarske, koji su analizirali bazu podataka dokumentovanih pojava i istraživanja koja se njima bave, objašnjenje leži u težnji mozga da se izbori sa određenim traumatičnim i nesvakodnevnim iskustvom.

U studiji se navodi da je značajan broj slučajeva zabeležen kod ljudi koji nisu bili u stvarnoj smrtnoj opasnosti, ali su bili uvereni da ipak jesu. Pored toga, fenomeni poput lebdenja, sigurnosti da je osoba mrtva i prizora ”tunela svetlosti” mogu biti izazvani stimulacijom određenog dela mozga, fizički pojavama u telu (nedostatak kiseonika, na primer) ili psihičkim bolestima.

Fiziološke promene takođe objašnjavaju deo pozitivnih osećanja koje ljudi čestu iskuse (mir, radost, itd.) jer se većina, čak i one veoma kompleksne, poput jakog osećaja euforije, mogu izazvati psihoaktivnim supstancama.

Uprkos podacima, ovaj fenomen nije opovrgut u potpunosti, budući da ostaje problem osoba koje su prijavile da su tokom kliničke smrti iskusile nešto, a da je pri tome njihov mozak takođe bio mrtav. Sva prethodna objašnjenja baziraju se na postavci da ljudi zapravo iskuse neobičnu ili na drugi način drugačiju moždanu aktivnost, koju pogrešno tumače.
U slučaju gašenja moždanih funkcija, ove teorije nisu primenjive.

Komentari: