Otkriće nove čestice!

”Mislim da ga imamo!” bila je izjava koja najbolje, u jednoj rečenici, opisuje prezentaciju istorijskog naučnog proboja ostvarenog u Cern institutu.

”Imamo otkriće, imamo novu česticu koja je u skladu sa teoretskim okrivirma Higsovog bozona. Koja je čestica u pitanju, ostaje da se vidi. Međutim, uspeh koji je načinjen, svi se slažemo, je ogroman proboj. Sada sledi nastavak ispitivanja pronađene čestice. Mislim da je pravo vreme i da možemo biti veoma, veoma optimistični”, naveo je jedan od vođa projekata nakon što je u Ženevi izvršena detaljna prezentacija rezultata koji su doveli do potvrde postojanja nove čestice.

Dva paralelna eksperimenta koja su vršena sa Large Hadron Collider akseleratorom čestica dostigla su nivo statističke sigurnosti koji rezultate klasifikuje kao ”otkriće”.

Za sada, sve ukazuje da su otkrili Higsov bozon, česticu koja objašnjava kako materija dobija svoju masu, segment standardnog modela u fizici koji do sada nije bio potpun. Još rada biće potrebno da se ovo i dokaže.

Potvrda da je čestica zaista Higsov bozon bilo bi jedno od najvećih otkrića u fizici u poslednjih nekoliko decenija.

Detaljniju vest o ovom otkriću pročitajte na BBC.com.

Komentari: