Podrška za neutrinski “top”

Velika Britanija će podržati jedan od najvećih eksperimenata u oblasti fizike koji je do sada izgrađen.

neutrino

Kako BBC prenosi, vlada VB je odlučila da se uključi u projekat vredan 1.5 milijardi US dolara. Za ovu neverovatnu količinu novca SAD planira da iz laboratorije u blizini Čikaga ispaljuju neutronske zrake kroz 1300 kilometara stena koje se nalaze 30 kilometara ispod površne. Samim tim, ispaljeni zraci iz laboratorije stizaće čak do Južne Dakote na zapadu države. Neutrini su druge najčešće čestice u postojanju (nakon fotona) i uglavnom neopaženo prolaze kroz naš domen fizičkog postojanja. Cilj eksperimenta je da pruži nove podatke o načinu na koji je naš univerzum nastao, tačnije daju uvid u dilemu zbog čega postoji mnogo više materije nego antimaterije u svemiru. Sada, ambiciozna američka inicijativa dobila je prve velike partnere, a polje izučavanja subatomskih čestica mesto koje bi po važnosti moglo da pretekne CERN institut.

SAD je prihvatila da snosi dve trećine troška ovog poduhvata. Nakon Velike Britanije, traže se novi partneri, ali je jasno da je projekat sada znatno bliže početku izgradnje.

Komentari: