Podzemni megaokean na Titanu

Iako nemamo tačna merenja o ovoj neverovatnoj pojavi, dokazi govore da kompletna površina Tritana pliva na megaokeanu tečne vode.

Među više od 60 satelita koji okružuju Saturn, Titan se veoma rano odvojio od ostalih zbog svoje jedinstvene strukture atmosfere koja ga čini jednim od retkih mesta na kojem se dešavaju velike godišnje atmosferske promene, elementi menjaju agregatna stanja, reke i jezera oblikuju doline i planine, i sve to u totalno vanzemaljskom okruženju koje sa svojom temperaturom od -200 stepeni ipak ima veće šanse za dom života od recimo Marsa ili Jupiterove Evrope.

Najnovije otkriće koje je zapaženo korišćenjem preciznih merenja sa veoma vredne sonde Cassini govori da Titanova orbita oko Saturna ne samo da napreže ovaj maleni mesec sa gravitacionim plimskim silama koje su 400 jače od onih koji naš mesec daje nama, već da se celokupni tanki površinski sloj meseca pomera svojevoljno iznad centralnog materijala kao što se na primer dodatci na površini pizze mogu pomerati preko tečnog premaza (kečapa). Dokaz za ovu nesvakidašnju pojavu je nađen u preciznim merenjima gravitacionog polja Titana, koji su jasno rekli da se u svih 6 niskih preleta Cassinia gravitacija ovog meseca menjala u skladu sa kompjuterskim simulacijama koje su u sebi proračunavale uticaj podzemnog megaokeana (sloj površine iznad okeana se konstantno savija i pomera). Po rečima geodeta Lučiana Ies-a sa Rimskog univerziteta Sapienza “Okean ispod cele površine  Titana je bio najavljivan, ali je to bila čista spekulacija. Ova nova merenja jasno govore da definitivno ispod površine leži okean“.

Za sada nije poznato na kojoj dubini počinje okean i koliko je taj tečni sloj dubok, ali najverovatnije zahvata dubinu od između 10 i 100 kilometara. Sudeći po merenjima temperature i pritiska, ovaj okean je najverovatnije sačinjen ili od čiste vode ili od mešavine vode i amonijaka, što definitivno predstavlja odlične vesti za planetarne naučnike koji pokušavaju da nađu život van zemlje. Podsetimo, Titan u svojoj atmosferi itekako ima veliki asortiman organskih molekula, a postojanje tečnog okeana sa par milijardi godina stabilnim ekosistemom definitivno predstavlja veliki bonus.

 

Komentari: