Pronađen deo mozga za ”sonar” čulo

Istraživači su uspeli da pronađu deo mozga koji je aktivan kod slepih ljudi koji koriste zvuk i njegov eho da bi se orjentisali u prostoru.

Već duže vreme poznato je da postoje slepe osobe koje su naučile da ispuštaju kliktajuće zvukove, a zatim procenjuju povratni eho, sa ciljem da dobiju procenu prostora u kom se nalaze.
Ljudi koji su ovladali ovim procesom često su u stanju da se veoma dobro orjentišu i kreću u nepoznatom prostoru, čak i koriste bicikl, što je inače praktično nemoguće za druge osobe bez čula vida.

Identičan sistem koriste delfini i šišmiši, a sada, kanadski naučnici pronašli su zone mozga koje su aktivne kada se ova tehnika koristi.
Prema istraživanju koje je uključivalo dve osobe sposobne da prate širenje zvuka, zona mozga koja je povezana sa čulom vida pokazuje povećanu aktivnost, bez obzira što je samo čulo neaktivno.

Dobijeni rezultati pružaju bolji uvid u ovaj gotovo super-herojski senzorni fenomen, a mnogo bitnije, proširuju mogućnost da se ova tehnika razvije do te mere da je može naučiti bilo koja osoba oštećenog vida.

Komentari: