Pronađeno značajno prisustvo vode u površinskom sloju Marsa!

NASA naučnici iznenađeni su količinom vode koju je Curiosity pronašao u marsovskom tlu.

_70138396_curiosity1hrNakon istraživanja uzoraka peska i prašine koje je vetar podigao na Rocknest lokalitetu, rover Curiosity pronašao je neočekivano veliku količinu H2O. Pomoću analiza sprovedenih unutar ovog istraživačkog vozila, kada je uzorak zagreajn na više stotina stepeni, a nakon toga pretražena dobijena isparenja, NASA je utvrdila da je 2% marskovske prašine zapravo voda, hemijski spojena sa veoma malim česticama prašine. Prema rečima istraživača, ukoliko bi zagrejali kubni metar zemljišta, dobili bismo malo manje od 3 litre najznačajnijeg molekula za našu vrstu.

Jednako važno, ne postoje indikacije da je Rocknest lokalitet na bilo koji način poseban u ovom aspektu, već da marsovsko tlo ima slične karakteristike na kompletnoj površini Crvene planete.

Prisustvo vode u ovom odnosu je sjajna vest, budući da bilo kakav boravak ljudi na Marsu zahteva isključivo njeno prisustvo. Međutim, u tlu je takođe pronađeno prisustvo perhlorata, koji su soli perhlorne kiseline i predstavljaju 0.5% mase marsovskog tla. Ukoliko prodru u ljudski organizam, perhlorati utiču na funkcionisanje štitne žlezde, pa bi ulazak izuzetno fine prašine u vozila budućih astronauta mogao da predstavlja veliku opasnost.

Hvala BBC.com na originalnoj vesti.

Komentari: