Prvi ”Galileo” sateliti u orbiti

12 godina od prvih konceptualnih rešenja, projekat globalne navigacione mreže EU i Evropske svemirske agencije dobio je svoje prve, operativne satelite.

Sateliti su lansirani u jutarnjim časovima 21. oktobra sa rampe u Francuskoj Gijani. Nosila ih je Sojuz raketa, a misija je trajala 3 sata i 49 minuta, nakon čega su postavljeni u orbiti na visini od 23,222 kilometara iznad površine Zemlje.

Dva satelita, zajedno sa dodatnim parom koji će biti lansiran sledeće godine, predstavljaće nešto nalik terenskom testiranju Galileo mreže. Ova faza naziva se ”orbitalna validacija (in-orbit validation – IOV) i njena namera jeste da testira i potvrdi funkcionalnost raznih pod-sistema, kao i samih performansi mreže.

Prvi korisnici mogu da očekuju pristup mreži 2015, kada bi trebalo da postoji dovoljno satelita u orbiti da se Galileo signal uključi. Sa povećanjem broja satelita, Galileo mreža će postajati sve brža i preciznija.

Osim što bi trebalo da bude precizniji od američke GPS mreže, finansijeri ovog projekta se nadaju da će inicijativa doneti velike, globalne poslovne mogućnost za partnerske firme sa tla Evrope.

Komentari: