Revizija temperature jezgra Zemlje

Naučnici su došli do nove vrednosti temperature koja vlada u srcu naše planete.

jezgroDilema o ovoj vrednosti aktivna je preko 20 godina. Budući da bilo kakva direktna merenja nisu moguća, do ovih podataka dolazilo se preko eksperimenata koji su istraživali ponašanje gvožđa pod ogromnim pritiscima i temperaturama.

Prema trenutnim teorijama, jezgro zemlje načinjeno je od gvožđa (tačnije, legure nikla i ovog metala) koje se nalazi u kristalnom obliku, okruženo tečnošću. Pitanje na kojoj temperaturi ova legura prelazi u kristalnu formu bilo je predmet razvučene debate.

Međutim, sada je pomoću ekperimenta koji simulira uslove unutar jezgra (oko milion puta veći pritisak nego onaj na nivou mora, dok je laser bio odgovoran za toplotu), uzorak metala bombardovan X zracima u European Synchrotron Radiation Facility, mestu koje poseduje jedan od najmoćnih uređaja ovog tipa na svetu. Odbijanje X zraka od nukleusa atoma gvožđa dalo je tražene informacije – temperatura jezgra iznosi oko 6000 stepeni celzijusa, to jest veća je za 1000 stepeni od prethodne procene. Ova temperatura jednaka je onoj koja se nalazi na površini Sunca.

Otkriće je značajno jer je napokon uspelo da usaglasi teorije, a takođe će pomoći u mnogim drugim oblastima poput geologije, geofizike i seizmologije.

Hvala BBC.com na originalnoj vesti.

Komentari: