Sonda potvrdila teoriju relativiteta

Pola veka od početka projekta, NASA sonda po imenu Gravity Probe B proizvela je empirijske dokaze koji potvrđuju dve Ajnštajnove teorije relativiteta.

105 godina nakon kovanja termina ”relativistička teorija”, sonda američke agencije NASA uspela je da dokaže da masa i gravitacija planete Zemlje utiče na prostor i vreme.

Ovo je postignuto merenjem pomerana osa rotacija četiri gotovo savršeno kalibrirana žiroskopa u odnosu na binarni zvezdani sistem IM Pegasi.
Zbog registrovanja ovih neverovatno malih pomeranja, dokazano je da Zemlja, preko svoje rotacija, takođe rotora i vreme-prostor oko sebe, kao i da masa Zemlje dovodi do zakrivljena okolnog prostora i vremena.

Najveća poteškoća projekta bila je eliminacija faktora greške, ali, 7 godina nakon lansiranja, Gravity Probe B je došla do podataka koji su traženi, a samo pola veka ranije, posmatrani kao deo naučne fantastike ili, u najboljem slučaju, daleke budućnosti.

Više od 100 studenta je tokom proteklih decenija dostigli su doktorska zvanja radeći na ovom projektu, a 13 potpuno novih tehnologija razvijeno za njene potrebe. Neke od njih postale su deo GPS sistem, a kvarcne kuglice iz žiroskopa sonde opisane su kao najsavršenije sfere koje je čovečanstvo do sada napravilo.

Komentari: