Ulazak Voyager 1 u intestelarni prostor

Prema poslednjim podacima, sonda Voyager 1 bi svakog trenutka mogla zvanično da napusti naš sistem.

NASA naučnici koji rade na ovoj misiji, lansiranoj 1977. godine, veruju da je pitanje trenutka kada će sonda preći u interstelarni prostor. Ovo zaključuju na osnovu povećanja broja čestica koje potiču sa zvezda koje su eksplodirale, i koje bombarduju Voyager. Tokom poslednje tri godine, ti brojevi konstantno rastu, ali u poslednjih mesec dana, primećen je njihov drastičan skok.

NASA koristi tri pokazatelja da odredi interstelarni prostor.
Prvi je navedeni broj čestica vansolarnog zračenja, drugi je promena intenziteta čestica koje Voyager detektuje i koje dolaze sa Sunca, a treći će predstavljati promenu pravaca magnetni polja. Naučnici očekuju da će se poslednji faktor biti značajno promenjen kada sonda izađe iz našeg sistema.

Trenutno, Voyage 1 putuje brzinom od 17km/s, i udaljen je 18 milijardi kilometara od Zemlje. Ubrzo (iako se trenutak i dalje ne zna, može se ispostaviti da je udaljen mesecima) biće prvi objekat načinjen ljudskom rukom koji je ušao u interstelarni svemir, nakon čega će nastaviti ka centru naše galaksije.

Komentari: