Univerzum je danas stariji, deblji i sporiji nego juče

Posle više od godinu dana merenja, naučnici su objavili mnogo preciznije podatke o osobinama i starosti našeg univerzuma.

NASA je juče objavila novu mapu univerzuma, napravljenu posle 15 meseci “početnog” rada sa merenjima koje je sakupila misija “Planck”, skupina teleskopa, senzora i satelita koji su vredno posmatrali noćno nebo i radijaciju koja nam stiže iz najudaljenijih delova svemira.

Sudeći po novim podatcima, univerzum je star 13.8 milijardi godina (100 miliona godina stariji od ranijih merenja)  a ima i promena i u njegovim drugim ključnim osobinama. Naime Hubble-ova konstanta o brzini širenja svemira je smanjena na 67,15 kilometar po sekundi po jednom megaperseku, što dovodi do činjenice da je sam sastav našeg univerzume drukčiji – količina neuhvatljive “mračne energije” je smanjena za 4%, “mračna materija” je dobila povećanje od 10%, a količina obične “vidljive” materije je povećana za 6% i ona sada predstavlja čitavih 4,9% mase celog univerzuma.

Finalni rezultati misije Planck će biti objavljeni za 2 godine kada se sakupe i analiziraju dodatni podaci od strane mnogo preciznijih senzora.

Komentari: