Uz novu ekstenziju, Chrome browser konstantno čeka da mu se obratite glasom.

Od sada, Chrome browser čeka da vašu glasovnu komandu.

unnamed

Uz novu ekstenziju “Google Voice Search Hotword” koju, ukoliko koristite Google-ov Chrome browser, možete skinuti sa web store-a, Chrome sada aktivno osluškuje i čeka da mu se obratite sa pitanjem koje počinje sa “Ok Google.” Iako je glasovno komandovanje funkcionisalo i do sada u poslednjih nekoliko verzija Chrome browsera, uvek ste morali da kliknete na taster za glasovnu komandu. Sada to više nije slučaj, što može biti krajnje korisno u slučaju da su vam ruke zauzete.

Loša vest je da browser i dalje mora da bude otvoren, a Google Search mora da bude aktivni tab kako bi cela stvar radila.

Komentari: