Veštački mozak koji pamti 12 sekundi

Američki naučnici su uspeli da naprave mali mikroskopski veštački mozak koji može da upamti informacije u trajanju od čak 12 sekundi!

Naučnici sa Univerziteta u Pitrsburgu su nedavno uspeli da naprave veoma zanimljiv eksperiment u kome su hteli da ispitaju da li veštački spojene ćelije neurona i dalje mogu da komunicijraju jedna sa drugom. Za ove potrebe na bazu sačinjenu od proteina su stavili 40 do 60 moždanih ćelija koje su izvađenje iz pacova. Ovi neuroni su uspešno presađeni u takvo okruženje, i veoma brzo su sa svojim “pipcima” uspostavili vezu jedni sa drugima. Na opšte iznenađenje naučnika, električni signal koji je ubačen u ovo mini strujno kolo je kružilo kroz ćelije čitavih 12 sekundi, ili u prevodu 12 sekundi duže nego što je bilo predviđano. Iako današnji naučnici nisu otključali sve tajne koje krije mozak, ovaj efekat kruženja informacija u malim moždanim strujnim kolima je odavno poznat kao efekat “kratkotrajne memorije”. Ovo kratkotrajno čuvanje informacija o stimulusu koji je davno prekinut predstavlja osnovu naših mozaka, a naučnici iz Pitsburga će nastaviti da više eksperimente na ovim novim “mini mozgovima”.

Komentari: